Adaptacja projektu przy pozwoleniu na budowę

Adaptacja projektu przy pozwoleniu na budowę

Adaptacja projektu budowlanego polega na dostosowaniu go do warunków terenowych oraz naniesieniu zmian przez uprawnionego architekta, zazwyczaj na życzenie inwestora. Adaptacja projektu jest jednym z głównych etapów prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym wybudowania samego obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu

Zadaniem architekta jest sporządzenie na aktualnej mapie projektu zagospodarowania terenu. Obejmuje on wytyczenie granic terenu lub działki, obrysowanie i usytuowanie układu projektowanych lub istniejących obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. Projekt budowlany będący elementem pozwolenia na budowę powinien również uwzględniać sieci uzbrojenia terenu oraz sposoby oczyszczania i odprowadzania ścieków, układy komunikacyjne oraz układy zieleni. Dotyczy to przede wszystkim najbardziej charakterystycznych elementów, rzędnych, wymiarów czy wzajemnych odległości między obiektami. Całość musi być realizowana zgodnie z istniejącymi zabudowami sąsiednich terenów.

Adaptacja projektu gotowego

Najważniejszym etapem zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę działki jest adaptacja projektu gotowego do działki. Poddany adaptacji projekt gotowy to przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, będący mapą działki z zaznaczonym obrysem obiektu, instalacjami, przyłączami, projektowaną zielenią czy elementami małej architektury. Architekt może również wprowadzić zmiany na gotowym projekcie. Na kolejnym etapie konieczne jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, czyli wody, gazu i energii elektryczne, a także zapewnienia odbioru odpadów stałych oraz ścieków. Adaptujący architekt projekt tworzy w tym zakresie specjalną dokumentację.

Warunki zabudowy

Ważny dokument to opinia wydziału geodezji, która ustala odległości między poszczególnymi obiektami znajdującymi się w projektach budowlanych, m.in. sieciami, zjazdami czy budynkami, a także granicami działek itd.

Decyzja dotycząca warunków zabudowy zazwyczaj zawiera wyszczególnione, warunki, uzgodnienia i opinie wystawiane przez różne organy, które musi spełnić inwestor.

Czynniki te są indywidualne i mogą obejmować m.in. wyłączenie gruntów z produkcji leśnej czy rolnej, jeżeli wymaga tego charakter danego obiektu.

Powiązane posty

Napisany przez Tomasz Fankowski | 25 lipca 2018
NIE ZAPOMNIJ O TYCH POZYCJACH W BUDŻECIE RUCHOMYM!
Istnieje wiele pozycji do zapamiętania, jak tworzyć budżet po przeprowadzce. Korzystając z tego pięciostopniowego przewodnika, zastanów się nad możliwymi pozycjami w budżecie ruchomym - i upewnij się, że żadne ważne...
Napisany przez Tomasz Fankowski | 24 lipca 2018
ABY WYNAJĄĆ SAMOCHÓD, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE KROKI.
Jeśli planujesz przeprowadzkę na własną rękę, znalezienie odpowiedniego pojazdu jest z pewnością jednym z głównych zadań na przyszłość. Znajdź mieszkanie. Znalezienie właściwego mieszkania, może przerwać pracę w przeprowadzce, dlatego należy...
Napisany przez Tomasz Fankowski | 23 lipca 2018
8 PROSTYCH KOLORÓW ZIEMI DO TWOJEGO MIESZKANIA.
W naszym badaniu, mówiliście głośno i wyraźnie o tym, jakie kolory pasują do waszej wyobraźni: odcienie ziemi. Ale gdy nie są zrobione prawidłowo, naturalna kolorystyka może być ostatecznym niepowodzeniem. Nasze...