Adaptacja projektu przy pozwoleniu na budowę

Adaptacja projektu przy pozwoleniu na budowę

Adaptacja projektu budowlanego polega na dostosowaniu go do warunków terenowych oraz naniesieniu zmian przez uprawnionego architekta, zazwyczaj na życzenie inwestora. Adaptacja projektu jest jednym z głównych etapów prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym wybudowania samego obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu

Zadaniem architekta jest sporządzenie na aktualnej mapie projektu zagospodarowania terenu. Obejmuje on wytyczenie granic terenu lub działki, obrysowanie i usytuowanie układu projektowanych lub istniejących obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. Projekt budowlany będący elementem pozwolenia na budowę powinien również uwzględniać sieci uzbrojenia terenu oraz sposoby oczyszczania i odprowadzania ścieków, układy komunikacyjne oraz układy zieleni. Dotyczy to przede wszystkim najbardziej charakterystycznych elementów, rzędnych, wymiarów czy wzajemnych odległości między obiektami. Całość musi być realizowana zgodnie z istniejącymi zabudowami sąsiednich terenów.

Adaptacja projektu gotowego

Najważniejszym etapem zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę działki jest adaptacja projektu gotowego do działki. Poddany adaptacji projekt gotowy to przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, będący mapą działki z zaznaczonym obrysem obiektu, instalacjami, przyłączami, projektowaną zielenią czy elementami małej architektury. Architekt może również wprowadzić zmiany na gotowym projekcie. Na kolejnym etapie konieczne jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów, czyli wody, gazu i energii elektryczne, a także zapewnienia odbioru odpadów stałych oraz ścieków. Adaptujący architekt projekt tworzy w tym zakresie specjalną dokumentację.

Warunki zabudowy

Ważny dokument to opinia wydziału geodezji, która ustala odległości między poszczególnymi obiektami znajdującymi się w projektach budowlanych, m.in. sieciami, zjazdami czy budynkami, a także granicami działek itd.

Powiązane posty

Napisany przez Tomasz Fankowski | 6 czerwca 2018
Domy w kształcie L
Kiedy już podejmiemy decyzję o budowie domu i kupimy interesującą nas działkę to nadchodzi czas na projekty domów. Należy je przejrzeć i zdecydować, co właściwie chcemy. Dużą popularnością cieszą się...